AVUSTURYAGENÇLİKMANŞETSAĞLIK

Araştırma: Fakir Ailelerin Çocukları Daha Sık Hastalanıyor

Yoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Çok Boyutlu Etkileri Var

Avusturya’da yapılan bir araştırmaya göre yoksulluk içinde yaşayan çocuklar daha sık hastalanıyor ve yaşamdan beklentileri önemli ölçüde daha düşük. Avusturya Tabipler Odası ve Volkshilfe Avusturya Derneği, araştırmanın çocuk yoksulluğu ve sağlık arasında yüksek bir ilişki olduğunu gösterdiğini ve endişe verici sonuçlardan dolayı, acil harekete geçilmesini talep ediyor.

Doktorların Gözlemi
Araştırmaya Avusturya’da görevli altı federal eyaletten 448 farklı alanda uzmanlıkları olan doktor katıldı ve yüzde 85’i, yoksulluktan etkilenen çocukların ve gençlerin hasta olma olasılığının daha yüksek olduğunu gözlemledi. Volkshilfe Avusturya ile işbirliği içinde Viyana, Aşağı Avusturya, Burgenland, Salzburg, Vorarlberg ve Kärnten eyaletlerindeki tabipler odası tarafından yapılan güncel bu anketin endişe verici farklı sonuçları ise: Yoksulluk, tüm yaşamı ve yaşamın her alanını ve dolayısıyla yoksulluk riski altındaki çocukların sağlığını, fiziksel ve psikolojik durumunu etkiliyor.
Bu konudaki ilk araştırma 2019’da yapılmıştı. Kısa süre önce yapılan ikinci çalışmaya Kovid-19 pandemisinin etkileri de dahil edildi. Uzmanlar, çocuk yoksulluğu ve çocuk sağlığı arasındaki bağlantıya ilişkin profesyonel değerlendirmeler yapıldığını ve yoksulluk durumunda bebekler de dahil çocukların halihazırda sağlıklarının ne kadar ciddi şekilde etkilendiği sorusunun ankette ele alındığını açıkladılar.

350 Bin Çocuk Yoksulluk Yaşıyor
Avusturya Tabip Odası Başkanı Thomas Szekeres, “Avusturya nüfusunun neredeyse beşte birinin yoksulluk ve/veya dışlanma riski altında olması ürkütücü bir işaret. Buna yaklaşık 350.000 çocuk ve genç de dahildir. Avusturya, Avrupa’nın kalbinde, dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bununla birlikte, yoksulluk Avusturya’da hala bir sorundur ama genelde çok üzerinde durulmuyor.“

Çocuklar Geleceğimizdir
Szekeres ayrıca, “Şu unutulmamalı: Çocuklara yardım etmekten tasarruf edenler aslında geleceğimizden tasarruf ederler. Çünkü yoksulluk içinde yaşayan çocuklar daha sık hastalanıyorlar, daha fazla gelişimsel bozukluk gösteriyorlar, daha fazla psikolojik sorunlar yaşıyorlar ve intihar riski altındalar. Ortalama nüfusa göre beş ila sekiz yıl daha erken ölüyorlar. Maalesef onlar yarının kronik hastaları olacaktır! Ayrıca korona pandemisi, yoksulluktan etkilenenlerin durumunu daha da kötüleştirdi. Özellikle çocuklar ve ergenler arasında akıl hastalıklarının sayısı hızla arttı, ancak bunun karşılığında çocuk bakımının kapsamı artmadı. Burada etkili önlemler almanın tam zamanı.“ dedi.

Sonuçlar Endişe Verici
Volkshilfe Avusturya Direktörü Erich Fenninger, “Yoksul bir yaşam, çocukların ve gençlerin beden ve ruh sağlığına zarar verir. Bu birçok kez bilimsel olarak doğrulandı. Bu nedenle ortak araştırmamızda, bu tür hasarların ne kadar çeşitli olabileceğine ve erken başlayabileceğine daha fazla ışık tutmak istedik. Sonuçlar endişe verici ve harekete geçmek için büyük bir ihtiyaç var.“
Doktorlar, “Dünyanın en zengin ülkelerinden birinde, çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için, tüm çocuklara tıbbi ve psikososyal bakımı sunabilmemiz.“

Sağlıkta Eşitsizliğin Temel Nedenleri
Ankete katılan doktorlar sağlıkta eşitsizliğin en sık görülen nedenini, sağlıklı yaşamı teşvik eden ve geliştirebilecek yaşam koşullarının yapısal eksikliği olarak adlandırdı. Doktorların yüzde 82’si, evlerin küflü veya soğuk olması gibi kötü yaşam koşullarının yanı sıra maruz kalınan zorbalık ve stresin de etkileriyle çocukların daha sık hastalandığını söylüyor.Ayrıca yoksulluk çeken çocuk ve gençlerin her gün yaşadıkları kalıcı stres, sağlıkları üzerinde büyük bir olumsuz etkiye sahip.
Hastalıkların daha sık görülmesine neden olan diğer etkenler ise sağlıklı beslenmenin yüksek maliyeti (yüzde 54) ve küçük çocuklarda hareket ve gelişimi destekleyici fırsatların olmaması (yüzde 53) yer alıyor. Doktorların yaklaşık dörtte biri, daha sık görülen hastalıkların nedeni olarak çocukların yaşadıkları ayrımcılığı (yüzde 27) vurguluyorlar.

Korona Krizi Ciddi Bir Yük Getirdi
Araştırmaya katılan doktorların üçte ikisi (yüzde 66) yoksulluktan etkilenen çocukların korona krizi nedeniyle hareket eksikliğinden daha fazla etkilendiğini söylerken, diğer federal eyaletlere göre başkent Viyana’daki rakamlar (yüzde 82) özellikle yüksek.
Ankete katılan doktorların yüzde 85’i, yoksulluktan etkilenen çocukların, finansal olarak güçlü ailelerin çocuklarına göre psikolojik olarak daha fazla stresli olduklarını belirtti. Doktorların yanında çocuk ve ergen psikiyatristlerinin yüzde 91’i bu değerlendirmeye katılıyor. Bu sebeple özellikle doktorlar, diğer şeylerin yanı sıra psikoterapi hizmeti veren yerlerinin genişletilmesi için çağrıda bulunuyor.

Bebeklikte Sağlık Sorunları Başlıyor
Ankete katılanlar doktorların yüzde 60’ı, aynı zamanda, muayenehanelerindeki gözlemlerinde yoksulluktan etkilenen kişilerin bebeklik ve erken çocukluk döneminde sağlıklarının kötü olduğunu fark etmektedir. Yüzde 82, yani on doktordan sekizi, bebeklikten itibaren erken sağlık dezavantajlarını görüyor. Bu sebeple, dilsel ve ve motor becerilerdeki gelişmede gecikmeler de ortaya çıkıyor. Bu bağlamda Volkshilfe, tüm yaş grupları için çocuk bakım yerlerinin büyük ölçüde arttırılması ve ebeveynler ve küçük çocuklar için ulaşılabilir ve ücretsiz tekliflerin genişletilmesi çağrısında bulunuyor. Sonuçlar ayrıca bu alanlarda daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini de göstermektedir.

Güçlü Finansal Güvenlik Gerekli
Son olarak, yoksulluktan etkilenen çocukların sağlığını korumak için doktorların hangi önlemleri özellikle önemli buldukları sorulmuştur. Çocuklar için yeterli ücretsiz terapi yerleri (yüzde 66), 18 yaşın altındaki herkes için ücretsiz ağız ve diş sağlığı önlemleri (yüzde 61), çocuklar ve ergenler için psikoterapi için sağlık sigortası yerlerinin hızla genişletilmesi ( yüzde 54) ayrıca çocuk hastalıklarıyla ilgili hekimlik alanında sağlık sigortası sözleşmelerinde reform tavsiye ediliyor. Ayrıca doktorların yüzde 50’si okullarda sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını da özellikle önemli bir önlem olarak adlandırıyor. Ankete katılanların yüzde 76’sı ayrıca çocukların ve gençlerin sağlık eşitsizliklerini telafi etmek için güçlü finansal güvenceye ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
Volkshilfe direktörü Erich Fenninger: “Araştırmamızdan biliyoruz ki sunulan temel çocuk yardımları işe yarıyor ve sürdürülebilir finansal güvenlik sayesinde de çocukların sağlık sorunları ve semptomları önemli ölçüde azaltılıyor. Ankete katılan doktorların çoğunluğunun aynı zamanda güçlü mali güvence talep etmesi, çocuk yoksulluğuna karşı mücadelede ve Avusturya’da temel çocuk yardımlarının getirilmesi için izlediğimiz yolu teyit ediyor. „

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"