SAĞLIK

Avusturya Devletinin Bakım Hizmetleri Konusunda Hazırlıkları Yetersiz

Ülkede nüfus gittikçe yaşlanırken, genç neslin sayısında da ciddi bir azalma mevcut. Gelecekte yakınlarının bakımını üstlenen bireylerin sayısı da oldukça azalacak. Bakıma ihtiyacı olanlar uzun süreli dönemde daha yüksek katkı payı ödemek zorunda kalacak. Bu sonuçlar Avusturya Sayıştayı’nın (Rechungshof:RH) “Avusturya’da Bakım Hizmetleri“ adlı hazırladığı raporda yer aldı. Rapor ilk kez kapsamlı bir masraf analizi içeriyor. Yapılan analiz ve çıkan sayısal sonuçlara göre kişiye düşen ödeyeceği miktar büyük bir artış gösterecek.

Sayıştay 2016 yılı için 452.688 bakıma muhtaç birey için tüm gideri 7.9 Milyar Euro olarak hesapladı. Bu miktarın 2.9 milyarını Federal devlet, 2.1 milyarını eyaletler ve beldeler, geri kalan miktar ise şahıslardan alınan ödeneklerle tamamlandı. Buna kişi katkı payları ve paralı olan bakım hizmetlerine ödenen miktar da dahil.

Bakıma ihtiyaç duyanların yakınlarının maddi harcamaları

7.9 milyarın 3.4 milyarı bakım evlerine ait, onu muhtaç yakınları izliyor (3.1 milyar). Mobil hizmetler (0.7 milyar) ve 24 saat bakım (0.6 milyar).

Gelecekte bakımı üstlenen muhtaç yakınları sayısı azalacak

Bakım ihtiyaç duyanların yakınları 50-64 yaş grubu içinde yer alıyor ve bunların 80 yaş ve üstü bakımını yaptıkları kişilere oranı dörde bir yani 4 bakıcıya 1 bakım ihtiyacı olan birey düşüyor. Rapora göre 2060’a kadar bu oranda dramatik bir değişiklik bekleniyor. Bakımı üstlenen yakınların baktıkları kişilere oranı 4 ten 1.6’ya kadar düşecek.

Bakım hizmetleri genişletilmek zorunda. Burada lazım gelen ülke geneli için koordineli talep tahmini ve bakım hizmetlerinin daha da geliştirilmesi için genel bir stratejinin üzerinde çalışılması. Bunun dışında sürdürülebilir bir finansman sistemi geliştirilmeli. Sayıştayın talepleri şunlar: Koordineli bir genel kontrol, sorumluluğun tam dağılımının tespiti, sağlık ve bakım hizmetleri arasında bağlantı merkezi.

Sosyal İşler Bakanı Rudolf Anschober: “Bakım sisteminde reform şart“

Sosyal İşler bakanı Rudolf Anschober’e göre 170 sayfalık sayıştayın bu raporu bakım sisteminde genel bir reformun şart olduğuna dair bir uyarı. Acil bir değişim ihtiyacı ve harekete geçme baskısı süreykli artıyor. Kendisi de bakan olduğu sürece bu desteği sağlayacak.

Foto: BKA / Jakob Glaser

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"