AVUSTURYADÜNYAENTEGRASYONMANŞET

Araştırma: Göç Ülkelerin Refahını Artırıyor

Avusturya Göçten En Çok Faydalanan Ülkelerden Biri

Göçün ülkelerin refahına etkileri üzerine yapılan bir araştırma, var olan önyargıların aksine göçmenlerin geldikleri ülkelere büyük katkılar sağladığını ortaya koydu. Boston Consulting Group (BCG) adlı şirketin bu çalışması, genelde göçün yerel halkın işlerine mal olacağına veya geldikleri ülkelerde bir “beyin göçüne” yol açacağına dair önyargıları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Çünkü araştırmayı  değerlendiren analistler, dünyadaki çoğu ülkenin göçten açıkça yararlanabileceği sonucuna varıyor.

Tüm ülkelerin yüzde 80’i için kâr
Analize göre, göç alan ülkelerin yaklaşık yüzde 80’i için göç ve göçmenler, bir kazanç anlamına geliyor. Ortalama olarak, bir ülke, göçün bir sonucu olarak gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesinde ortalama iki puanlık bir artış kaydediyor. BCG’de inovasyondan sorumlu müdür yardımcısı Johann Harnoss, model hesaplamasının bir ülkeye göç ve bir ülkeden göç olsun, her iki akışın da eğitim düzeyini ve ayrıca dünya ticaretini ve göçmenlerin kendi ülkelerine olan para havalelerini hesaba kattığını söyledi.

OECD Rakamları
Göç rakamları için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) istatistikleri kullanıldı ve BCG’ye göre bu rakamlar dünya çapındaki en güvenilir ve karşılaştırılabilir rakamlardır.

Avusturya En Kârlı Ülkelerden
Bazı parti ve politikacıların bunun yanında bazı medya kuruluşlarının oluşturduğu olumsuz algıya rağmen Avusturya, göçten en çok faydalanan ülkelerden biri. OECD kaydettiği son rakamlara göre, Avusturya’ya yüzde 10,8 göç ve Avusturya’dan yüzde 4,6 göç (toplam nüfusa göre) oldu. BCG araştırmasına göre, Avusturya için göçten kaynaklanan refahta açık bir artış var. Kişi ve yıl başına GSYİH, göç hareketleri nedeniyle 1.700 ABD Doları (yaklaşık 1.390 Euro) artmaktadır. Her şeyden önce Avusturya, ülkeye göçten kaynaklanan yüksek talepten ve şirketlerde artan yenilikçi güçten yararlanmaktadır. Bunlar öncelikle ekiplerdeki daha fazla farklı ülke vatandaşından yani çeşitlilikten faydalanmakta, bunun sonucunda üretkenlik ve gelirler artmaktadır. Avusturya için önemli ticaret ortakları olan diğer AB ülkelerine göç, Avusturya ürünlerinin daha fazla ihraç edilme fırsatlarını da geliştirmektedir.

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"